Опазване на реколтата от пожари

Пожарната опасност в района със засяти есеници е силно повишена Пожарната опасност в района със засяти есеници е силно повишена

С писмо на ОД "Земеделие" гр. Ловеч е обявена "Восъчна зрялост" на житните култури в областта. Пожарната опасност в района със засяти есеници е силно повишена, което налага прминаването покрай масивите с повишено внимание и спазването на определени противопожарни правила. 

Не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране в площите с житни посеви и в близост до тях. Да се спазват поставените прдупредителни табели и знаци до прибиране на реколтата от масивите в определени складове.

При забелязване на пожар, сигнализирайте на тел. 112 или 0670 668 642 в РСПБЗН гр. Троян, като подадете точна и коректна информация за произшествието. При възможност, изчакайте пристигането на екипите от пожарната и ги насочете в правилната посока.

---

Източник: Община Троян

Споделяне