Публично обсъждане за дългосрочен общински дълг за изграждане на Многофункционална спортна зала

Проект на Многофункционална спортна зала в град Троян Проект на Многофункционална спортна зала в град Троян

Уважаеми съграждани, в община Троян в последните години се идентифицира необходимост от изграждане на съвременна Многофункционална спортна зала, която да служи за тренировки и провеждане на състезания за всички спортни клубове от Община Троян, като се отговори на съвременните изисквания за подготовка и състезания на спортистите. В тази връзка от около 3 години се проучва възможността за нейното проектиране и изграждане. След проведени процедури по ЗОП Община Троян сключи договори за изпълнение на СМР (за първи и втори етап), Строителен надзор и Авторски надзор. За ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“, включващо изграждането и оборудването на залата и прилежащата инфраструктура в имота, има проведена процедура и предстои сключване на договор с изпълнител. Необходимата стойност за строителството е 5 639 хил.лева с включен ДДС.

Община Троян възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира цялостното изпълнение на ЕТАП 3.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Троян  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Ви каним да участвате в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг. Този дълг ще обезпечи СМР за изграждането на Многофункционална спортна зала и ще бъде изтеглен при следните условия:

  1. Максимален размер на дълга –  до 5 000 000 лева;
  2. Валута на дълга – български лева;
  3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания,  с произход собствени приходи по смисъла на чл.45, ал.1 т.1., букви от “а“ до „ж“  от Закона за публичните финанси  /ЗПФ/на община Троян и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1 т.1.буква “б“ от  ЗПФ;
  5. Срок на кредита – 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;

Вашите мнения, препоръки и предложения може да изпращате на електронната поща на общината Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и деловодството на Община Троян, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Публичното обсъждане ще се състои на 20.10.2022 г., в 17:30 часа в салона на Община Троян, пл. Възраждане №1.

---

Донка Михайлова
Кмет на община Троян

Споделяне