На прага на новата учебна година

Ще има изключения от минималния брой на учениците в паралелки на деца в групи през новата учебната 2019/2020 година в общинските училища и детски градини в община Троян. Това е с благословията на  местния парламент в Троян.

При осигурено допълнително финансиране от общинския бюджет в селата ще могат да се формират самостоятелни или слети класове с не по-малко от 10 ученици в основната образователна степен. Според решението на общинския съвет - Общината обаче не финансира допълнително маломерни паралелки в града. По отношение на детските градини са допустими групи с минимум 6 деца в селата - Врабево, Добродан и Голяма Желязна. Изключения от минималния брой в групите и паралелките се допуска и в защитените детски градини и училища.

Самостоятелни или слети паралелки с брой на учениците под минималния норматив (извън споменатите случаи) се допуска при осигурено допълнително финансиране за сметка на собствени средства от бюджета на училището или от други източници.

Другото изключение е за формиране на самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в 10-ти клас в СУ „Васил Левски“ Черни Осъм при осигурено допълнително финансиране от бюджета на училището или от други източници, извън средствата за обезпечаване на учебния процес, определени по единните разходни стандарти.

Споделяне