В Априлци с мерки за излезли от употреба МПС-та

В местната управа в Априлци е постъпило инвестиционно предложение за "Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" (ИУМПС).

Възложител на това инвестиционно намерение  е фирма "МТМ-Транс" ЕООД, гр. Априлци.

Според уведомлението и информацията, която са внесени в Общинската администрация, от "МТМ-Транс" предвиждат допълване на нова площадка №2 с площ от 7 382 кв. м. за третиране и съхраняване на ИУМПС и части от тях и промяна на вече разрешени количества отпадъци.

На площадка №1 промяната е - от 150 т./год. на 400 т./год. На площадка №2 ще се разкомплектоват, третират и съхраняват ИУМПС 800 т./год. и 300 т./год. за дейности R12 R13. Предвижда се на площадка №2 да бъде изградено хале от 450 кв. м. за разкомплектоване и съхраняване на части и компоненти.

Намеренията на инвеститора са по време на  строителството да не използват природни ресурси.

Формираните битови отпадъчни води да се заустват във водопътна изкопна яма.

Споделяне