170 души от общината получават безплатен топъл обяд

На 4 май стартира предоставяне на безплатен топъл обяд за 170 души от общината по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Троян“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

Безплатният топъл обяд ще се предоставя до 19.06.2020 г. на уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, с доказана липса на доходи или с ниски доходи, под линията на бедност, които са самотноживеещи, нямат близки, които да се грижат за тях. Услугата обхваща и лицата, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

 

Пресинформация на Община Троян

Споделяне