Със средства от дарителската кампания закупиха кислороден концентратор

Със средства от дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб, бе закупен кислороден концентратор. Решението за закупуване на кислородния концентратор, на стойност 2360 лв., бе взето на заседание на Временния оперативен щаб в Троян и гласувано от всички членове.

Кислородният концентратор е с капацитет за синтез на чист кислород до 6 литра в минута при максимална кислородна концентрация от 95%. Концентраторът извлича кислород от въздуха в стаята и го подава към пациента в концентриран вид посредством въздухопровод и носна канюла. Апаратът работи на ток и не се зарежда с кислород, а го произвежда.

„С огромна благодарност от името на екипа на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД! Поклон пред дарителите на фонда и членовете на Оперативния щаб!“, каза д-р Дудевска, директор на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД пред членовете на щаба, в деня на получаване на новата техника.

Дарителската сметка все още е открита и всеки, който има възможност, може да се включи с дарение по сметката или на касата на Община Троян.  

ОБЩИНА ТРОЯН

РАЙФАЙЗЕНБАНК-(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBАN: BG 94 RZBB 9155 8420008108

Код: 44 51 00

Вашият дарителски жест може да спаси човешки живот!

Споделяне