Отново на училище

След дистанционното обучение през втората половина на учебната година днес тръгват на училище българските деца. В училищата на община Троян са спазени предписанията, ще трябва да се съблюдават редица мерки за безопасност. Заплахата от ковид вируса и нуждата от дистанция засега предполага, че по-малките училища и паралелки и групи с по-малко ученици ще са по-безопасни.

На добър час и здраве на всички – ученици и учители!

www.HemusNews.com

Споделяне