Закупиха 210 нови контейнери тип „бобър“ за троянските села

Новите контейнери тип „бобър“ Новите контейнери тип „бобър“

Общинското предприятие „Комунални услуги“ продължава да изпълнява своя план за поетапна подмяна на амортизираните контейнери за отпадъци на територията на общината.

Закупените контейнери отново са тип „бобър“ (1100 литра) и този път са предназначени за селата на общината.  След като през миналата година  предприятието реализира най-значимата си инвестиция за подобен тип дейност и закупи 448 съда за битови отпадъци, на обща стойност 149 866 хил. лв., за да подмени контейнерите в града, през 2022 г. приоритет са по-малките населени места.

Новите 210 съда ще се поставят по съгласуван с кметовете и кметските наместници график.

Община Троян и ОП „Комунални услуги“ апелират новите съоръжения да се използват по предназначение и след употреба да се затварят. Напомняме на гражданите, че изхвърлянето на строителни отпадъци в и около контейнерите е забранено.

---

Източник: Община Троян

Споделяне