Временният оперативен щаб заседава на 10.03.2021 г.

Временният оперативен щаб заседава в салона на Община Троян Временният оперативен щаб заседава в салона на Община Троян Снимка: Община Троян

Временният оперативен щаб (ВОЩ) Троян проведе свое заседание, на което беше обсъдена готовността на общината, на двете болници, на Центъра за спешна помощ и на РУ на МВР да посрещнат очакващата се трета вълна на COVID-19.

По време на заседанието на щаба бе обсъдена и възможността за лечение на деца, с оглед на увеличаващия се брой на деца и младежи с COVID – 19.

По данни на РЗИ Ловеч заболеваемостта към настоящия момент за област Ловеч е малко над 260 души на 100 000, като в скоро време се очаква да надмине 300 на 100 000. На 11.03.2021 г. Областният щаб ще обсъди нужно ли е въвеждането на нови ограничителни мерки и засилване контрола върху тяхното изпълнение.

Лечебните заведения в Община Троян разполагат с достатъчни количества медикаменти, дезинфектанти, кислород, лични предпазни средства и други. Няма заболели от COVID-19 сред медицинския персонал.

В МБАЛ Троян лежащо болни с доказан COVID-19 са 8 души, и двама на интензивно лечение. Свободни са 2 легла. Диагностичната и терапевтична апаратура в болницата е действаща. Получени са 2 бр. кислородни концентратора и два апарата за изкуствена белодробна вентилация от Министерство на здравеопазването.

В СБАЛЛБ Троян 37 души са със симптоми за COVID-19, като 16 от тях са доказани с PCR-тестове, а останалите очакват потвърждение. Наличните свободни легла за пациенти с COVID-19 са 13.

През Филиала на спешна медицинска помощ Троян от началото на месеца са преминали 20 пациента симптоматични за COVID-19, от които 17 са доказани и 10 от тях – хоспитализирани.

В двата имунизационни кабинета в Троян са извършени следните процедури:

  • 545 души са преминали първа имунизация;
  • 302 души са преминали през двете имунизации;
  • за 242 души предстои втора реимунизация.

Ежеседмичният доклад за заболеваемостта в детските градини и училищата на територията на общината показва, че към момента броят на заболелите ученици и педагогически персонал остава сравнително нисък. Справката сочи, че към 10.03.2021 г. има доказани 5 случая на COVID-19 сред учениците и 9 сред училищния персонал. В детските градини няма деца с доказан COVID-19, двама души от персонала са диагностицирани със заболяването. Продължава провеждането на активен сутрешен филтър в детските заведения.

Към настоящия момент не се предвижда преустановяване работата на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж. Остават затворени пенсионерските клубове и клубът на инвалида.

Интензитетът на проверките за спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти, които се осъществяват от служители на  РУ на МВР и Община Троян, ще бъде увеличен, с акцент върху големите търговски вериги и всички заведения и места за настаняване.

Източник: Община Троян

---

www.HemusNews.com

Споделяне