Маските отново задължителни

От днес, 12 април, носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е отново задължително!!!

Заповедта на Министерство на здравеопазването е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

С текста на заповедта, може да се запознаете от тук.


Във връзка с въведените мерки, публикуваме и част от "Закона за здравето", публикуван в сайта на Министерство на здравеопазването, която гласи:

Чл. 63.

Ал.1 При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.

Ал.4 Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

Линк към Закона за здравето, публикуван в сайта на Министарство на здравеопазването.

Споделяне