Установени са нередности в две бензиностанции в Троян

След установени нередности, временно е затворена една бензиностанция в Троян, а на друга е съставен акт за административно нарушение, съобщават от областна дирекция на МВР-Ловеч.

На 10 април служители на РУ Троян и ОД МВР-Ловеч са провели операция за противодействие контрабандата с горива на територията на община Троян. В нея са участвали и представители на НАП, Агенция "Митници", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и РС ПБЗН-Троян.

При проверката е установено, че колонките за гориво на бензиностанцията нямат поставени метрологични пломби на разходомерите, като за констатираното нарушение е издадено предписание от служители на ДАМТН за временно спиране използването на всички колонки за гориво до отстраняване на нарушенията. Съставен е и Акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за измерванията. На обекта е съставен също и акт от служители на РС ПБЗН-Троян за констатирани нарушения по отношение на пожарната и аварийна безопасност.

Областната дирекция не съобщава наименуванието на бензиностанцията.

На друг обект, на който също не се съобщава името, служители на ДАМТН също са установили нарушение. Там монометър на газова инсталация е с изтекъл срок на валидност, за което е съставен също акт за административно нарушение.

 

*По информация от областна дирекция на МВР-Ловеч

Споделяне