Висока оценка за Механото в Троян

54-годишната професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян бе посетена на 9 април т.г. от Министъра на образованието Красимир Вълчев, придружен от члена на постоянната комисия по образование в НС Станислава Стоянова, заместник областния управител Илиян Тодоров, Началника на РУО Еленко Начев по инициатива на Народния представител инж. Иван Миховски.

Министър Вълчев разгледа училището с интерес и лично се ангажира с осигуряване на средства за ремонт на покрива на училищната сграда и преасфалтиране на двора на училището.

Споделените успехи на учениците, както и високопрофесионалната работа на преподавателите впечатлиха министъра. Голям отзвук предизвикаха и провежданите интердисциплинарни уроци, съобразени с учебните програми. “Това е един от начините да преформатираме системата, да провокираме интереса на учениците. Екипи от Министерството на образованието разработват стратегии точно в тази посока на развитие на обучителния процес“, отбеляза г-н Вълчев. Той подчерта, че професионалното образование е възможност за реализация и в същото време чрез него се отговаря на потребностите на бизнеса и пазара на труда в различни сектори.

Професионалната гимназия първа в община Троян предлага дуална форма на обучение (усвояване на професионални умения чрез работа). За учебната 2019/2020 година специалностите, включени в тази форма са “Мебелно производство“ и “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Отговаряйки на нуждите на бизнеса в града организира прием и в съвременните специалности “Машини и системи с ЦПУ“ и “Електрообзавеждане на транспортна техника“.

Всички ученици, обучаващи се по професии, които са защитени или с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, както и тези, които са в дуална форма на обучение, получават стипендии съгласно Постановление на Министерски съвет.

Споделяне