Нов лесопарк за нашия град

Нов лесопарк в Троян Нов лесопарк в Троян

От няколко седмици над тенискорта, намиращ се срещу троянската църква, се появяват нови неща. Най-напред двама души направиха малко мостче над падинката близо до орехите. След това "изникнаха" три симпатични дървени манатарки, сякаш като компенсация за очакванията на хората да се появят есенните гъби в гората. Скоро след това сръчните майстори направиха малка масичка с пънове около нея. От вчера започна засаждането на няколко групи дървета от разсадника на Държавното горско стопанство – Троян, и декоративни дървета от други места с учебна цел. Днес под ръководството на директора на ДГС Милко Станчев беше докаран пикап с елхички и засаждането продължи. Директорът през месец  май 2020 г. даде пресконференция на троянски журналисти, на която обясни какво ще се предприеме за спасяването на съхнещата борова гора, което отразихме в наш материал. Като компенсация за дискомфорта, който троянци ще преживеят при прочистването на гората, ДГС ще ги възнагради с лесопарк, в който ще има игрушки за децата, къщичка на Баба Яга, беседка с покрив от жива трева, барачки, които ще могат да се използват и за землянки при живи картини на бойни действия, наблюдавани на същото място. Въпреки застудяването работата ще продължи и през зимата.

В края на миналогодишната пресконференция М. Станчев обърна внимание на масивните пейки и маси, където радваше хората направената в миналото голяма дървена гъба. Там са засадени различни дръвчета, характерни за нашия район, на които имаше и обяснителни табели за вида им. Учители са ги показвали на учениците. Г-н Станчев разказа, че дело на ДГС са и местата за отдих на Бръмбар скок, на водопада "Лопушница" след с. Калейца и близо до прохода "Богоя", откъдето има чуден изглед към старопланинските върхове. В пресконференцията взеха участие зам.-директорът на ДГС Цвятко Кадиев, когото директорът подготвя за свой заместник, и старши лесничей Николай Йончев.

Прави впечатление, че те с обич и компетентност вършат своята работа, защото Милко Станчев иска да остави нещо стойностно за хората след своето пенсиониране.

Да им пожелаем успех!  

Споделяне