От истерия май вече и оглупяхме!

Публикуваме без редакторска намеса мнението на общинския съветник Николай Тодоров за налудничевите мерки и действия, които се предприемат по време на криза, недообмислените решения на Народното събрание за формиране на цените на предлаганите стоки и услуги и опастността от дефицити на стоки и услуги, хаос, корупция, фалити, спекула, черна борса, увеличаване на сивия сектор и спад на приходите в държавния бюджет. Ето какво написа той в социалните мрежи:


Като виждам и слушам какви все по налудничави мерки се взимат, за да се компенсира държавническата ни и управленска немощ, вече определено смятам, че е наложителна промяна.

§ 12а. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на Република България на 20 март 2020 г.: "всички стопански субекти са длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца" преди въвеждането на извънредно положение. За нарушение на разпоредбата на "виновните лица се налага имуществена санкция в размер на 5 на сто от оборота" за предходната година, а на представляващите ги физически лица - глоба в размер от 20 000 до 100 000 лв.“

Забележете, не пределни цени, а точно и фиксирани такива. Тоест за стоките, които в момента се продават под тази на изчислената средноаритметична цена, ще трябва принудително да бъдат завишени. Забележете абсурдно е, че това важи за всички стопански субекти, вкл. и за складовете на едро. Наблюдаваме от известно време тренд към поевтиняване на петрола на световния пазар. С новото изменение на закона, на нас законодателно ни се отнема възможността този факт да се отрази калкулативно и петролните продукти да поевтинеят в крайната си цена към потребителя. Закона ни фиксира старите по-високи цени инперативно!!! Цените на много стоки, които са в посока поевтиняване, вкл. сезонните плодове и зеленчуци също няма да се отчитат. И може би най важното: Промените в закона не отчитат регулация на цените, с които се доставят от страна на производител или вносител на стоки и/или суровини. Ако те спекулативно са завишени от доставчиците, съвсем естествено и производствените и/или цените но складове на едро и дистрибутори ще се увеличат. Производствените им разходи ще им се завишат поради по високи цени на доставените суровини и материали …. Какво ще се случи питам тогава??? Това някой помисли ли го??? Кой ще произвежда или търгува под себестойност???

Приетия в този си вид текст на закона, категорично смятам за недообмислен и считам , че ще нанесе непоправими вреди на икономиката ни и на всички нас, гражданите на страната. Това е абсолютно грешен инструмент за ограничаване на опасността от спекула и няма да доведе до по-ниски цени, а ще доведе до - дефицити на стоки и услуги, хаос, корупция, фалити, спекула, черна борса, увеличаване на сивия сектор и спад на приходите в държавния бюджет точно, когато те са най-нужни.

Срам и страх ме хваща, като виждам какво се твори в този най-висш орган на държавност!

Няма толкова значение кой е внесъл или гласувал закона. Нали всички общо са го обсъждали и БСП и ГЕРБ. После нали обединени в глупоста си са го и приели!!!

Кой е по-луд? Лудия или тези които го следват???

 

 

Николай Тодоров - общински съветник от Местна коалиция „Глас Народен“

Споделяне