Заявление за отпускане на еднократна помощ за новородено или осиновено дете и Заявление за издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства, са двете нови електронни услуги в Община Троян.

Публикувана в Общество

С Решение №26 /07.03.2018 г. министърът на околната среда и водите предостави безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково, включващо сондаж №Л-1,  сондаж №Л-2, сондаж №Л-36, сондаж №Л-37, сондаж №Л-28, ВКП -1 и КЕИ.

Публикувана в Общество

На 30 април Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града. Цялата документация е качена на официалната страница на администрацията, в секция „Профил на купувача“.

Публикувана в Общество

Община Троян спечели проект за реконструкция на улиците „Стефан Караджа“ и „Захари Зограф“ на обща стойност  895 405,39 лв.

Публикувана в Общество
Сряда, 08 Май 2019 17:14

"Нов" кмет на Троян

Продължава инициативата на Община Троян – „Кмет за един ден“. Традиционно тя се провежда на 9 май – Ден на Европа. Младите троянци – Христо Христов, Ния Чонова, Айджан Салиева, Христин Гатев и Симеон Атанасов ще ръководят администрацията за един ден.

Публикувана в Общество

Община Троян организира обществено обсъждане на подадените проектни предложения по общинската програма “Обществен форум за реализация на партньорски проекти”.

То ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) от 17.30 часа в сградата на Информационно-културния център в град Троян.

Публикувана в Общество

На 20 февруари, с Решение №1 на УС на проект „Красива България“, стана ясно, че проектът на Община Троян - „Детска площадка в ДГ „Синчец“ е получил одобрение.

През настоящата година 38 проекта, от общо 90 вписани в Централния регистър на кандидатстващи проекти за 2019 г., са одобрени за реализация и финансиране.

Нека да припомним, че Община Троян всяка година подава проектни предложения по „Красива България“. През 2018 г. беше реализиран „Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян“ и „Осигуряване на достъпна среда в административната сграда – общинска собственост, находяща се на адрес гр. Троян, пл. „Възраждане“ 1, чрез поставяне на подемни съоръжения (платформи) за преодоляване на различни нива от хора с двигателни проблеми“., през 2017 г. одобрение получи проект „Реконструкция на покрива на сграда – Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства“, а през 2015 г. - „Основен ремонт на централен корпус в ЦДГ „Синчец“ – гр. Троян“.

Както Община Троян информира при кандидатстването - предмет на проекта е благоустрояване на част от дворно пространство и изграждане на площадки за игра на деца от 3 до 7 години в детска градина „Синчец“. В детската градина се отглеждат и обучават 133 деца, разпределени в пет групи. Чрез изпълнение на строително монтажни работи по благоустрояване на част от двора и монтаж на съоръжения на избрана част от двора на имота за детски кът (площадка за игра), ще се създаде благоприятна физическа среда за отдих и игра на децата в детското заведение.

Стойността на проектното предложение е 114 282 лв., от които при реализирането на проекта Община Троян следва да осигури 68 569 лв., а проект „Красива България“ – 45 713 лв.

Предстои кметът Донка Михайлова да подпише договора.

Публикувана в Общество

Община Троян се представи със специален щанд в едно от най-популярните туристически изложения в България "Ваканция и СПА". От 14 до 16 февруари щандът на Общината представя важни забележителности в Троянския район.

Публикувана в Общество

Четири основни приоритета са заложени при изготвянето на програмата за развитие на туризма в община Троян през 2019 г., сред които: „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма”, „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”, „Популяризиране на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения”, „Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти”.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян се изготвя на основание чл. 11 от Закона за туризма, а средствата за нейното финансово осигуряване са формирани от: туристически данък за 2018 г. – 95 630 лв. и преходен остатък от туристически данък за 2017 г. – 31 125 лв., или общо 126 755 лв.

Програмата има за цел развитието на община Троян, като предпочитана туристическа дестинация за целогодишен туризъм, чрез ефективно използване на местния природен и културно-исторически потенциал и развитие на фестивалния туризъм.

Община Троян предлага със средства от туристически данък да се извършат дейности по повишаване на статут в курорти от национално значение: балнеоложки - с. Чифлик, с. Шипково; климатичен планински туристически комплекс „Беклемето“.

Общинската администрация предлага да бъдат изградени кътове за отдих (пейки с маси) в туристически локации и да бъдат предвидени средства за поддръжка на съществуващи туристически пътеки (Черни Осъм и Троян). В Програмата влизат и предложения за няколко дейности в с. Чифлик: изграждане на беседка в курортна зона; изграждане на туристическа пътека и облагородяване на терени в курортната зона.

Все по-привлекателни стават преходите сред природата за туристите, затова Община Троян предлага обозначаване, поставяне на указателни табла, насочващи табели, места за отдих и рекламни материали на Туристически маршрут „Иван Хаджийски“ – Троян – с. Шипково – с. Рибарица.

И през 2019 г. Община Троян планира участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в общината, затова в програмата си включва мероприятия, финансирани със средства от туристическия данък: Организиране и провеждане на July morning – 2019 г.; съфинансиране  на „Празника на билките, планината и туризма- 2019 г.”; съорганизиране на „Фестивал Здравей здраве - 2019 г.”; Занаятчийски пленер „Духовни проявления във времето и пространството“; съфинансиране на възстановка на НД „Традиция“ РК „34-ти пехотен троянски полк“ Априлци – Троян – Севлиево.

Ще продължи рекламата на туристическия потенциал и възможности, като е предвидено продължаване ползването на билборд съоръженията на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ и печат и монтаж на рекламни винили и печат на материали за туристическия потенциал на община Троян. Предвидено е патентоване на запазен знак – „Троянската шевица“, която става все по-популярна и използвана от троянски производители. Предвидено е изготвяне на Каталог (т. нар. „брандбук“), регламентиращ приложението на бранд, слоган и „Троянската шевица“.

Община Троян отново ще подкрепи подобряване качеството на услугите, които общинските туристически обекти предлагат – НИХЗИ, с. Орешак, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – гр. Троян, за който се предвижда изработка на сайт; Галерия „Серякова къща“, Природонаучен музей с.Черни Осъм; Информационно-културен център – гр. Троян.

През 2018 г. Община Троян успешно реализира рекламна кампания посветена на годишнината, като през настоящата 2019 г. ще продължат усилията за популяризиране на познатите и не толкова популярни лица на общината и повишаване на туристопотока.

 

*По информация от Община Троян

Публикувана в Общество

Намалява темпът, с който населението на троянска община става все по-малко. Тази важна тенденция се очертава при анализа на данните на ГРАО в последните шест години в троянска община. На тази цел са посветени всички важни управленски политики в Община Троян в последните години. Като една от целите на бюджет 2019 Кметът на Община Троян Донка Михайлова предлага привличането и задържането на младите хора в общината. В рамките на дейностите, набелязани от управленския екип, се цели постигане на устойчиво ниво на нарастване на раждаемостта в общината; ограничаване темпа на намаляване на населението; общината да продължи да бъде с най-ниско ниво на безработица в областта и едно от най-ниските в страната.

Общинският бюджет продължава да гарантира финансирането на Фонда за асистирана репродукция, Фонда за лечение на граждани и Фонда за професионално развитие в сектор „Здравеопазване“.

Отново най-голям дял в бюджета на общината имат средствата за образование – 10,770 млн. лв. Ръстът на средствата в сравнение с 2018 г. е 19 %. Поддържането на образователната инфраструктура в общината е сред приоритетните вече два мандата. За подобряване на образователната инфраструктура са заложени 233 х. лв., които ще бъдат осигурени с местни приходи. В предложения проекто-бюджет са заделени 29 х.лв. за издръжка на басейна в СУ „Св. Климент Охридски“, 18 х. лв. за зелено училище, 7 х. лв. за подпомагане на даровити деца. Заложени са средства за инвестиции в детска ясла – 41 х. лв. Община Троян кандидатства пред проект „Красива България“ за изграждане на детска площадка в ДГ „Синчец“ на обща стойност 114 хил. лв., от които 60% ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Администрацията продължава работата по подобряване храненето на децата в детските градини и яслените групи. Проектът за здравословно хранене, в който Троян е партньор, спомага за черпене на добри практики и идеи в тази посока.

Кметът Михайлова ще внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

Предстоят стъпки за разрешаване на един проблем, който спортните клубове и администрацията обсъждат и търсят решение в последните години – реализиране на конкурс за концепция за проект на многофункционална спортна зала. Ще бъдат вложени средства в подобряване на базата за спорт – осветление зала „Чавдар“, проект за отводняване на сградата на стадиона.

 

*По информация от Община Троян

Публикувана в Общество